$80.00

Mahogany obsidian 14mm round gemstone bracelet

$80.00

Mahogany obsidian gemstone 

14mm

elastic bracelet 

beautiful pattern 

Regular price $80.00

Mahogany obsidian gemstone 

14mm

elastic bracelet 

beautiful pattern