$65.00

Mahogany obsidian 12mm round gemstone bracelet

$65.00

Mahogany obsidian gemstone 

12mm 

elastic bracelet

beautiful pattern !

Regular price $65.00

Mahogany obsidian gemstone 

12mm 

elastic bracelet

beautiful pattern !