$65.00

Amazonite 10mm round gemstone bracelet

$65.00

Amazonite gemstone 

10mm

elastic bracelet 

Natural amazonite gemstone beads

Regular price $65.00

Amazonite gemstone 

10mm

elastic bracelet 

Natural amazonite gemstone beads