$295.00

8mm Strawberry Quartz gemstone bracelet #1

$295.00

strawberry quartz gemstone 

8mm

Elastic bracelet

gem quality

#1

 

Regular price $295.00

strawberry quartz gemstone 

8mm

Elastic bracelet

gem quality

#1