$90.00

8mm Phlogopite round gemstones beads

$90.00

Phlogopite

8mm

16”

Regular price $90.00

Phlogopite

8mm

16”