$120.00

8mm Malachite round gemstone bracelet

$120.00

malachite gemstone

8mm round

elastic bracelet

Regular price $120.00

malachite gemstone

8mm round

elastic bracelet