$220.00

12mm Chrysocolla gemstone bracelet

$220.00

Chrysocolla gemstone 

elastic bracelet

12mm

Regular price $220.00

Chrysocolla gemstone 

elastic bracelet

12mm